Ga naar de inhoud

FAQ-sectie

Veelgestelde vragen

Wat is een coöperatie ?

Een coöperatie is een onderneming met een ander economisch en sociaal bestuursmodel.

De kern van het model: wederzijdse hulp, zelfverantwoordelijkheid, democratie, gelijkheid, solidariteit.

Coöperaties zetten zich in voor het behoud van een knowhow, een product, een beroep…

Ze hebben zin, want het zijn « mensenbedrijven » en geen « winstbedrijven ».

Waarom een coöperatieve supermarkt openen ?

Het doel is een alternatief te bieden voor de traditionele supermarkten, om zo een menselijker voedselsysteem te creëren en de wereld op onze schaal te veranderen.

Het is een model dat niet de klassieke economische logica volgt:

Het doel is niet om de winstgevendheid te maximaliseren en de aandeelhouders te laten profiteren, maar om kwaliteitsvoeding en -producten uit een duurzame economie voor iedereen toegankelijk te maken.

Wie is Le Pédalo ?

De 4 projectleiders zijn Vincent, Johana, Pierre en Françoise.

4 toegewijde burgers.

2 mannen en 2 vrouwen met uiteenlopende beroepservaringen in financiën, IT, media, ondernemerschap, voeding, duurzame voeding, onderwijs, internationale handel en zelfs zang.

Met z’n vieren zijn ze betrokken bij een vijftiental burgerprojecten rond transitie, actieve mobiliteit, strijd tegen voedselverspilling, Zero Waste, compostering, duurzame wijken, stadslandbouw, enz.

3 van hen zijn coöperanten in BeesCoop, de eerste coöperatieve supermarkt in de hoofdstad van België.

Hoe werkt een bestuur van een supercoöperatie ?

De coöperatie werkt volgens het principe één persoon = één stem.

Alle beslissingen worden collectief genomen en de werking van de coöperatie is volledig transparant.

Het bestuur vindt plaats in de vorm van beheerscomités en een jaarlijkse algemene vergadering waar iedereen voorstellen kan doen, kan deelnemen aan de besluitvorming (werking, keuze van producten, enz…) en kan stemmen.

Waar zal winst voor worden gebruikt ?

De gegenereerde winst wordt opnieuw in de coöperatie geïnvesteerd om het project voort te zetten en de weinige werknemers te betalen. De winst kan ook worden gebruikt om de marges op de producten te verlagen.

Hoe werken de leden in de coöperatie ?

Elk lid brengt elke 4 weken 2 uur en 45 minuten door in de coöperatie.

Haar/Zijn taken zullen uiteenlopend zijn: aanwezigheid aan de kassa, ontvangst van bestellingen, rekken, inventaris, kaassnijden, …

De shifts worden de hele dag door gepland: van het klaarmaken van de winkel voor de opening ‘s morgens vroeg tot het schoonmaken van de winkel ‘s avonds laat, zowel tijdens de week als in het weekend.

Juist het feit dat het werk door elk lid wordt gedaan, stelt ons in staat bepaalde kosten te drukken.

Wat zal je vinden in Le Pédalo ?

Onze ambitie is om een one-stop shop te zijn

U vindt er alles wat u in een « klassieke » supermarkt zou vinden: voedings- en niet-voedingsproducten, verse producten, brood, maar ook hygiëne- en schoonmaakproducten.

Het is de bedoeling dat de coöperanten hun inkopen kunnen komen doen in de Pedalo/ Le Pédalo, zonder dat zij naar elders hoeven te gaan.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan bulkproducten, biologische producten, lokale producten en producten die het milieu en de mens respecteren.

Waar komen de producten vandaan ?

Le Pédalo wil duurzaam voedsel aanbieden door de voorkeur te geven aan lokale en/of biologische producenten.

Een didactisch etiket bij de producten zal duidelijk en intuïtief zijn en zoveel mogelijk informatie geven over de oorsprong van de producten, hun productiewijze en de beloning van de producent.

Dit systeem zal de coöperanten in staat stellen hun aankoopkeuzes te maken met volledige kennis van zaken.

Hoe ken je aan het project deelnemen ?

Niets is eenvoudiger: vul dit formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Rejoignez-nous sur les réseaux