Ga naar de inhoud

Lid worden

Ik ben een individu en ik wil een coöperant(e)/medewerk(st)er worden ?

 Ik ben een particulier en ik zal komen winkelen in de e-shop La Tribu (fase 1), vervolgens in de Labo-Markt (fase 2) en de Supermarkt (fase 3).

Ik verbind me ertoe om 2 uur 45 per maand te werken voor de gemeenschap Le Pedalo.

Ik neem dus aandelen van categorie A – Individueel aandeel van de consument tegen 25,00 euro per aandeel.

Elk individu kan intekenen op maximaal 200 aandelen A, dat is 5.000,00 euro kapitaal.

Ik zal één stem hebben op de algemene vergadering.

Aandelen van categorie A

Ik vertegenwoordig een rechtspersoon ?

Ik vertegenwoordig een rechtspersoon (bedrijf of vereniging) die effectief lid wil worden van categorie “B” van de coöperatie Le Pédalo SC.

Aandelen van categorie B zijn bestemd voor rechtspersonen die als rechtspersoon wensen te beleggen. Daartoe moeten zij aan de volgende voorwaarden voldoen: de waarden van de coöperatie delen en een partnerschapsovereenkomst sluiten met Le Pedalo Supermarché

Ik zal één stem hebben in de Algemene Vergadering

Elke rechtspersoon kan inschrijven op ten hoogste 33 aandelen van het B-type, d.w.z. 4.950,00 euro eigen kapitaal.

Aandelen van categorie B

Ik ben een particulier of een rechtspersoon en ik wil het project steunen

Categorie C – Ondersteuningsaandeel: 250,00 euro = bestemd voor natuurlijke personen of rechtspersonen die betrokken zijn bij het sociale doel en die een bijdrage willen leveren aan de actie ervan, door deel te nemen in de financiering ervan zonder op te treden als consument.

Deze categorie geeft alleen toegang tot de Algemene Vergadering waar ik één stem zal hebben

Elk lid kan intekenen op ten hoogste 20 aandelen C, d.w.z.  een kapitaal van 5.000,00 euro.

Aandelen van categorie C